• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
  • اِلأَربِعا ٥ ذو القعده ١٤٣٩
  • Wednesday, July 18, 2018
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه شماره 10 مشترک فنی و درآمد 1390/4/13 فنی بیمه شدگان
بیمه صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد
جزئیات
2 بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد 1390/2/27 فنی بیمه شدگان
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی ) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
جزئیات
3 بخشنامه شماره 8 مشترک فنی و درآمد 1389/12/21 فنی بیمه شدگان
بیمه زنان سرپرست خانوار و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ومربیان مهد کودک خودمالک
جزئیات
4 بخشنامه 7/14 جدید درآمد 1391/3/1 وصول حق بیمه
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی(ثابت)
جزئیات
5 بخشنامه 6/14 جدید درآمد 1387/3/4 وصول حق بیمه
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیر عمرانی در معادن
جزئیات
6 بخشنامه 8/14 جدید درآمد 1391/10/16 وصول حق بیمه
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
جزئیات
7 بخشنامه 5/14 جدید درآمد 1383/11/18 وصول حق بیمه
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست
جزئیات
8 بخشنامه 4/14 جدید درآمد 1383/8/5 وصول حق بیمه
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصا حساب ماده 38 قانون
جزئیات
9 بخشنامه 6 مشترک فنی و درآمد 1384/5/18 فنی بیمه شدگان
احتساب خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان
جزئیات
10 بخشنامه 3/14 جدید درآمد 1383/5/31 وصول حق بیمه
دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
جزئیات
11 بخشنامه 2/14 جدید درآمد 1382/4/3 وصول حق بیمه
اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور
جزئیات
12 بخشنامه 1/14 جدید درآمد 1381/7/15 وصول حق بیمه
ساماندهی و فعال کردن پرونده‌های پیمانکاری
جزئیات
13 بخشنامه 14 جدید درآمد 1380/5/6 وصول حق بیمه
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
جزئیات
14 بخشنامه 49/7 مستمری ها 1393/12/27 فنی مستمریها
اصلاح قسمت آخر بند ب تبصره 2 ماده 76
جزئیات
15 بخشنامه 49/6 مستمری ها 1393/11/7 فنی مستمریها
نحوه وصول4% حق بیمه جزء 6 بند ب تبصره 2 ماده 76
جزئیات
16 بخشنامه 49/5 مستمری ها 1393/9/24 فنی مستمریها
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون
جزئیات
17 بخشنامه 49/3 مستمری ها 1390/9/19 فنی مستمریها
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
18 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1384/6/26 نامنویسی و حسابهای انفرادی
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری
جزئیات
19 دستور اداری 1383/10/12 نامنویسی و حسابهای انفرادی
اخد تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
جزئیات
20 دستورالعمل شماره دو ( تغییر در نحوه ارائه خدمات) 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تغییر در نحوه صدور ، تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی مستمری بگیرانبازنشسته و ازکارافتاده کلی،کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری بمنظور جلب رضایتمندی مراجعین
جزئیات
Page Generated in 0/5445 sec