کلیک کنید
  • ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور
  • اِلأَربِعا ٢٨ ذو الحجه ١٤٣٨
  • Wednesday, September 20, 2017
جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 65/1 مستمری ها 1393/2/29 فنی مستمریها
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
2 بخشنامه 68 مستمری ها 1394/2/9 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
جزئیات
3 بخشنامه 67 مستمری ها 1393/12/13 فنی مستمریها
قانون حمایت از خانواده
جزئیات
4 بخشنامه شماره 1 نوسازی صنایع کشور 1383/3/9 معاونت فنی و درآمد
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
جزئیات
5 دستور اداری 1383/3/18 معاونت فنی و درآمد
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده بم
جزئیات
6 بخشنامه شماره 2 نوسازی صنایع کشور 1383/3/17 معاونت فنی و درآمد
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
جزئیات
7 دستور اداری 1383/3/19 معاونت فنی و درآمد
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه
جزئیات
8 دستور اداری 1383/4/27 معاونت فنی و درآمد
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
جزئیات
9 دستور اداری 1371/7/19 معاونت فنی و درآمد
تمدید کسرحق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
جزئیات
10 دستور اداری 1381/3/11 فنی بیمه شدگان
نحوه محاسبه کمک ازدواج
جزئیات
11 بخشنامه 620.1 فنی 1374/2/11 فنی بیمه شدگان
درمان بیمه شدگان حرف مشاغل آزاد و اختیاری
جزئیات
12 بخشنامه 620 فنی 1373/8/22 فنی بیمه شدگان
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
جزئیات
13 دستور اداری 1385/8/25 فنی بیمه شدگان
نمایندگان فنی در کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون
جزئیات
14 دستور اداری 1393/12/19 درآمد حق بیمه
محاسبه حق بیمه ساختمانی
جزئیات
15 دستورالعمل 41.1 1393/7/9 معاونت فنی و درآمد
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
جزئیات
16 دستور اداری 1394/4/8 معاونت فنی و درآمد
ادامه بیمه بصورت اختیاری
جزئیات
17 دستورالعمل 1385/10/11 درآمد حق بیمه
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
جزئیات
18 بخشنامه شماره 10 1278/10/11 معاونت فنی و درآمد
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
جزئیات
19 دستور اداری 1383/10/11 فنی بیمه شدگان
پدیدآورندگان کتاب
جزئیات
20 بخشنامه 643 فنی 1278/10/11 معاونت فنی و درآمد
بیمه مددجویان
جزئیات
Page Generated in 1/0742 sec